Zwierzęta są mile widziane. Warunkiem jest nieagresywne zachowanie w stosunku do ludzi (w szczególności dzieci) oraz innych psów. Zwierzęta przebywają na terenie ośrodka na wyłączną odpowiedzialność właściciela, który odpowiada za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Na ile to możliwe, prosimy o sprzątanie po swoim czworonogu.
Pobyt zwierzęcia wiąże się z opłatą 30 zł/dobę/za zwierzaka.