Na terenie ośrodka jest Wi-fi, ale z zasięgiem jest różnie.  Bardzo zależy od wiatru i miejsca. Najczęściej łapie w restauracji na wzgórzu.
W przypadkach wyjątkowej konieczności istnieje możliwość połączenia się z ośrodkowego komputera dołączonego do kabla.